DATA EN UREN 2018De volgende sessies gaan allemaal door in KAAP 14u-18u

  • 11 maart 
  • 22 april  
  • 13 mei
  • 3 juni
    (samen met Boekensalon)
  • 1 juli